Video: Người Ấy (Trịnh Thăng Bình) - [Piano Tutorial #10]

✭✭✭✭✭ Ngọc đã chuyển qua kênh youtube khác, không còn hoạt động đăng video ở kênh này Mời mọi người chuyển qua kênh: https://www.youtube.com/user/truongdoanboingoc ♥ GIới thiệu Bộ DVD Tự học đệm hát piano cơ bản: https://youtu.be/g_DtcxIwXGY ♥ Link đặt mua: http://bit.ly/1ra3VLq ♥ Xem thêm thông tin: http://bit.ly/1DSyKrz LIÊN HỆ (CONTACT) ♥ Website: http://boingocpiano.com ♥ Fanpage: https://www.facebook.com/boingocpiano ♥ Google+: https://plus.google.com/u/0/+BoiNgocPiano ♥ Soundcloud: https://soundcloud.com/boingocpiano ♥ Instagram: https://instagram.com/boingocpiano/ Tương tác nhiều hơn với Bội Ngọc qua Group Facebook: https://www.facebook.com/groups/tuhocpiano/ YÊU CẦU/ HỌC ĐÀN (REQUEST) ♥ Xem thông tin/ đăng kí học đàn piano: http://bit.ly/1oDwHzt ♥ Gửi yêu cầu cá nhân tại: http://bit.ly/1p1ZC3b (Yêu cầu MIDI tutorial piano, làm beat piano) ------------------------ Người ấy (Trịnh Thăng Bình) - Hướng dẫn đàn piano cover by Bội Ngọc BÓ CỤC BÀI HƯỚNG DÃN: 0.11s - 2.49s: Intro (Tay phải, tay trái, 2 tay) 2.50s - 6.57s: Phiên khúc (Tay phải, tay trái, 2 tay) 6.58s - Hết: Điệp khúc (Tay phải, tay trái, 2 tay) HỢP ÂM: Intro: C G Am G F C F G (x2) Phiên khúc: C G Am G F C F G C G Am G F C F G C F C F C F C F C F G Điệp khúc:C G Am G F C F G C G Am G F C F G C

Người Ấy (Trịnh Thăng Bình) - [Piano Tutorial #10]

209 views
Keyboard shortcuts

0 Clips  

  1/5  
This Clippeo needs clips :)
Clips help you highlight, analyze, and share the most important parts of a video.

A clip can be a loopable video segment or a freeze-frame of an important moment.

It's easy to draw diagrams over any clip you make, and share direct links to your clips for feedback from other people.

Người Ấy (Trịnh Thăng Bình) - [Piano Tutorial #10]

209 views

0 Comments (Log in to post)