Video: Lirik & Arti KIDUNG WAHYU KOLOSEBO Versi Al-Muttaqin

✭✭✭✭✭ Lirik & Arti KIDUNG WAHYU KOLOSEBO Versi Al-Muttaqin Tembang KIDUNG WAHYU KOLOSEBO Versi Al-Muttaqin dengan Lirik dan artinya. Lirik Kidung Wahyu Kolosebo RUMEKSO INGSUN LAKU NISTO NGOYO WORO KELAWAN MEKAK HOWO, HOWO KANG DUR ANGKORO SENAJAN SYETAN GENTAYANGAN, TANSAH GAWE RUBEDO HINGGO PUPUSING JAMAN HAMETEG INGSUN, NYIREP GENI WISO MURKO MEPER HARDANING PONCO, SABEN ULESING NETRO LINAMBARAN SIH KAWELASAN, INGKANG PARING KAMULYAN SANG HYANG JATI PENGERAN JIWANGGO KALBU SAMODRO PEPUNTONING LAKU TUMUJU DATENG GUSTI DZAT KANGA AMURBO DUMADI MANUNGGALING KAWULO GUSTI, KRENTEG ATI BAKAL DUMADI MUKTI INGSUN TANPO PIRANTI SUMEBYAR ING SUKSMO MADU SARINING PERWITO MANEKO WARNO PRODO MBANGUN PROJO SAMPURNO SENGKOLO TIDO MUKSO KOLOBENDU NYOTO SIRNO TYASING ROSO MARDIKO MUGIYO DEN SEDYO PUSOKO KALIMOSODO YEKTI DADI MUSTIKO SAK JRONING JIWO ROGO BEJO MULYO WASKITO DIGDOYO BOWO LEKSONO BYAR MANJING SIGRO SIGRO AMPUH SEPUH WUTUH TAN KENO ISO PANELUH GAGAH BUNGAH SUMRINGAH NDADAR ING WAYAH WAYAH SATRIYO TOTO SEMBODO WIROTOMO KATON SEWU KARTIKO KETAMAN WAHYU KOLOSEBO MEMUJI INGSUN KANTI SUWITO LINUHUNG SEGORO GONDO ARUM SWUH REP DUPO KUMELUN GINULAH NIAT INGSUN HANGIDUNG SABDO KANG LUHUR TITAHING SANG HYANG AGUNG REMBESING TRESNO TONDO LUHING NETRO ROSO ROSO RASANING ATI KADYO TIRTO KANG SUCI KAWISTORO JOPO MONTRO KONDANG DADI PEPADANG PALILAHING SANG HYANG WENANG NOWO DEWO JAWOTO TALISANTIKO BAWONO PRASIDO SIDIKORO ING SASONO ASMORO LOYO SRI NARENDRO KOLOSEBO WINISUDO ING GEGONO DATAN GINGSIR SEWU SEWU WARSO

Lirik & Arti KIDUNG WAHYU KOLOSEBO Versi Al-Muttaqin

11 views
Keyboard shortcuts

0 Clips  

  1/5  
This Clippeo needs clips :)
Clips help you highlight, analyze, and share the most important parts of a video.

A clip can be a loopable video segment or a freeze-frame of an important moment.

It's easy to draw diagrams over any clip you make, and share direct links to your clips for feedback from other people.

Before making clips of this video, click the button below to create a new Clippeo of it.

Lirik & Arti KIDUNG WAHYU KOLOSEBO Versi Al-Muttaqin

11 views

0 Comments (Log in to post)