Video: TEMBANG JAWA BOJO GALAK - Oklik Melayu Kanjeng | OM. Kanjeng Kabunan Njero Ngisor Greng

✭✭✭✭✭ TEMBANG JAWA BOJO GALAK oleh Group Oklik Melayu Kanjeng, #OMKanjeng Kabunan Njero Ngisor Greng Tembang Jaran Goyang : https://youtu.be/mzCaDQOl0zM Lagu Sawangen : https://youtu.be/EegtYmHjdj0 Group Oklik Melayu Kanjeng atau OM Kanjeng Kabunan Njero Ngisor Greng dengan Tembang Jowo Bojo Galak. Kesenian Tradisional Jawa Oklik atau Tongklek yang semakin disukai oleh banyak orang, sering kita jumpai Oklik atau Tongklek waktu Puasa membangunkan orang makan sahur, tapi Sekarang ada Group Oklik atau Tongklek dari OM. Kanjeng Oklik Melayu Kanjeng dari Kabunan Njero Ngisor Greng yang sudah sering tampil pada Acara Walimahan, Menghibur di Acara Walimatul Ursy (Pernikahan) atau di Acara Walimatul Khitan.

TEMBANG JAWA BOJO GALAK - Oklik Melayu Kanjeng | OM. Kanjeng Kabunan Njero Ngisor Greng

18 views
Keyboard shortcuts

0 Clips  

  1/5  
This Clippeo needs clips :)
Clips help you highlight, analyze, and share the most important parts of a video.

A clip can be a loopable video segment or a freeze-frame of an important moment.

It's easy to draw diagrams over any clip you make, and share direct links to your clips for feedback from other people.

TEMBANG JAWA BOJO GALAK - Oklik Melayu Kanjeng | OM. Kanjeng Kabunan Njero Ngisor Greng

18 views

0 Comments (Log in to post)